Daňové priznanie

 

Typ daňového priznania Cena za vypracovanie

 

Fyzická osoba – typ A 20€
Fyzická osoba  – typ B (prenájom nehnuteľností, podnikanie – paušálne výdavky) 30€
Fyzická osoba – typ B (podnikatelia – daňové priznanie + účtovná závierka) 50€
Právnicka osoba – vrátane všetkých príloh ( Výkazu ziskov a strát, Súvahy, poznámok, Cashflow) 100€
Daň z motorových vozidiel – 15€ a potom každé ďalšie 5€ za vozidlo

 

Typ A:

Cena za vypracovanie zahŕňa samotné vypracovanie daňového priznania ako aj osobné odovzdanie prípadne odoslanie na príslušný daňový úrad.

 

Typ B:

Daňové priznanie typu B je povinná podať samostatne zárobková činná osoba alebo osoba ktorá má iné príjmy podliehajúce zneniu.

 

Daňové priznanie pre podvojné účtovníctvo

Súčasťou ceny za vypracovanie daňového priznania sú:

 

  1. Výkaz ziskov a strát v skrátenom alebo plnom rozsahu
  2. Súvaha v skrátenom alebo plnom rozsahu
  3. Prehľad o peňažných tokoch (Cashflow) – v prípade ak je účtovná jednotka povinná dať overiť účtovnú závierku auditorom
  4. Poznámky k účtovnej závierke
  5. Zaslanie fotokópie účtovnej závierky do ORSR