Externé podvojné účtovníctvo

 

Počet zaúčtovaných položiek Paušál – Neplatca DPH Paušál – Platca DPH
1 – 50 50€ 75€
51 – 100 60€ 90€
101 – 200 90€ 125€
201 – 300 130€ 200€
301 – 400 180€ 250€
401-600 300€ 360€

 

600 a viac Po dohode s klientom

 

V cene za vedenie podvojného účtovníctva máte garantovaný kompletný účtovný a daňový servis bez akýchkoľvek ďalších príplatkov.

 

Súčasťou služby vypracovania podvojného účtovníctva je:

  1. Vedenie účtovného denníka
  2. Vedenie hlavnej knihy
  3. Vedenie knihy faktúr došlých a odoslaných
  4. Vedenie bankovej knihy
  5. Vypracovanie saldokonta dodávateľov a odberateľov
  6. Vedenie knihy daňových dokladov
  7. Vypracovanie priznania k DPH (mesačne alebo kvartálne)
  8. Vypracovanie Súhrnného kvartálneho výkazu
  9. Vedenie pokladničnej knihy