Mzdy, personalistika

Počet zamestnancov Cena za mesiac / zamestnanec TPP Cena za mesiac /

dohodár

0-10 10€ 10€
11-20 8,00€ 8,00€
21 a viac 6,00€ 6,00€

 

Ako súčasť mzdovej agendy Vám vypracujeme:

  1. Samotný výpočet mzdy
  2. Vypracovanie a zaslanie ročného hlásenia o zrazených a odvedených preddavkoch
  3. Vypracovanie výkazov do sociálnej a zdravotnej poisťovne
  4. Prevodné príkazy na výplatu miezd a odvodov do zdravotnej a sociálnej poisťovne
  5. Všetky úkony súvisiace s nástupom zamestnanca do pracovného pomeru až po jeho výstup z pracovného pomeru